Giải pháp lưu trữ - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, Ubiquiti Unifi

Trang nhất Giải pháp Giải pháp lưu trữ

Giải pháp lưu trữGiải Pháp Sao Lưu và Phục Hồi Dữ Liệu Infortrend

Giải Pháp Sao Lưu và Phục Hồi Dữ Liệu

Để đáp ứng yêu cầu tăng cường tính lưu trữ và khả năng sẵn sàng cung cấp dịch vụ, Khách hàng yêu cầu xây dựng giải pháp kỹ thuật, phân tích cung cấp sản phẩm và dịch vụ đảm bảo sao lưu dữ liệu, đặc biệt là vùng hệ thống Internet cung cấp dịch vụ chia sẽ file, ứng dụng,.., đảm bảo độ sẵn sàng cao và an toàn thông tin. Dựa trên các yêu cầu đặc thù của hệ thống mạng của Khách hàng, công ty Sao Thiên Vương phân tích và xây dựng giải pháp sao lưu dữ liệu, được trình bày như dưới đây.