Sản phẩm - Trang 24 - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, Ubiquiti Unifi

Trang nhất Sản phẩm

Sản phẩm

  Trang trước  1 2 3 ... 23 24 25 26 27  Trang sau
Thiết bị mạng switch HP 1810-8, HP 1810-8G, HP 1810-24 v2, HP 1810-24G, HP 1810-48G. Chi tiết mã sản phẩm và thông số xem bên dưới.
Thiết bị mạng router CISCO2911-HSEC+/K9 Cisco 2900 Series Routers with VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform - Mã sản phẩm: CISCO2911-HSEC+/K9
Thiết bị mạng router Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK - Mã sản phẩm: CISCO2911-SEC/K9
Thiết bị mạng router Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB - Mã sản phẩm: CISCO2911/K9
Thiết bị mạng router Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base - Mã sản phẩm: CISCO2901/K9
Thiết bị mạng router Cisco 1941 Security Bundle w/SEC license PAK - Firewall protection, VPN support, MPLS support - Mã sản phẩm: CISCO1941-SEC/K9
- Thiết bị mạng router Cisco 1941 Router w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB DRAM,IP Base - Mã sản phẩm: CISCO1941/K9
Thiết bị mạng router Cisco 1921 Security Bundle w/SEC license PAK - Tăng cường tính năng bảo mật - 2 enhanced High-Speed WAN Interface Card (EHWIC) slots that can host 2 single wide or 1 double wide EHWIC module - Mã sản phẩm: CISCO1921-SEC/K9
Thiết bị mạng router Cisco 1921 Modular Router, 2 GE, 2 EHWIC slots, 512DRAM, IP Base - 2 enhanced High-Speed WAN Interface Card (EHWIC) slots that can host 2 single wide or 1 double wide EHWIC module - Mã sản phẩm: CISCO1921/K9
Thiết bị router Cisco888 G.SHDSL Sec Router w/ ISDN B/U w/ Adv IP Services - Giao tiếp WAN G.SHDSL phù hợp với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam - Mã sản phẩm: CISCO888-SEC-K9