Thiết bị mạng - Trang 12 - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, HP, Cisco, Fortigate, Peplink, Extreme networks, ...

Trang nhất Sản phẩm Thiết bị mạng

Thiết bị mạng

Thiết bị mạng

Thiết bị mạng Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite - Stack able swith - Layer 2 switch - Mã sản phẩm: WS-C2960X-24TS-LL
Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960-48PST Layer 2 - 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Base Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960-48PST-L
Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960-24PC Layer 2 - 24 x 10/100 PoE Ports - 2 x T/SFP - LAN Base Image- Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960-24PC-L
Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960-48PST Layer 2 - 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Lite Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+48PST-S
Cisco Catalyst Switch 2960+24PC Layer 2 - 24 x 10/100 PoE Ports - 2 x T/SFP - LAN Lite Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+24PC-S
Thiết bị mạng Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960S-48TS-S
- Thiết bị mạng Cisco Catalyst 2960S-24TS Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960S-24TS-S
Thiết bị mạng Cisco Cisco Catalyst Switch 2960-48TC Layer 2 - 48 x 10/100 Ports - 2 x T/SFP - LAN Base Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960-48TC-L
- Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960+24TC Layer 2 - 24 x 10/100 Ports - 2 x T/SFP - LAN Base Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+24TC-L
Thiết bị mạng Cisco Catalyst switch 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image - Layer 2 switch - Mã sản phẩm: WS-C2960+48TC-S
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau