Dịch vụ Hỗ trợ nhân lực CNTT - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, Ubiquiti Unifi

Trang nhất Dịch Vụ Dịch vụ Hỗ trợ nhân lực CNTT

Dịch vụ Hỗ trợ nhân lực CNTTCho thuê chuyên gia IT

Cho thuê chuyên gia IT

Dịch vụ Hỗ trợ nhân lực CNTT cao cấp, hướng đến đối tượng khách hàng là các công ty có hệ thống công nghệ thông tin phức tạp, có nhu cầu thuê nhân lực quản lý, tư vấn, nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin.

Dịch vụ Hỗ trợ nhân lực CNTT

Cho thuê IT

Dịch vụ Hỗ trợ Nhân lực CNTT, cho thuê IT của công ty Sao Thiên Vương. Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có nhân viên IT cơ hữu, cần hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính, ứng dụng, email, virus, ... Quản lý hệ thống máy chủ dữ liệu, ứng dụng của doanh nghiệp. ...