Trang nhất Sản phẩm Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ

Danh mục sản phẩm

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 External Tape Drive - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6650 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Compressed: 2.5:1 - Included: Host interface 6 Gb/sec SAS - Mã sản phẩm: EH964A
Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6250 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Included: Host interface 6 Gb/sec SAS - Mã sản phẩm: EH970A
  Trang trước  1 2Trang sau