Trang nhất Sản phẩm Bản quyền phần mềm Phần mềm Kaspersky

Phần mềm Kaspersky

Danh mục sản phẩm

Phần mềm Kaspersky

- Phù hợp với doanh nghiệm nhỏ. - Bảo vệ máy tính để bàn, máy tính xách tay. - Bảo mật giao dịch ngân hàng trực tuyến và truy cập Internet. - Tăng năng suất – bằng cách giúp bạn quản lý việc sử dụng Internet. - Bảo vệ thông tin kinh doanh và thông tin của khách hàng. - Bảo vệ nhận dạng số của bạn. - Cung cấp cho bạn khả năng bao quát.
- Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều máy chủ, hệ điều hành máy trạm phức hợp: Windows, MacOS, ... - Chống phần mềm độc hại nhiều lớp. - Kiểm soát thiết bị đầu cuối – Ứng dụng, Thiết bị và Web. - Bảo mật di động và quản lý thiết bị di động... - Quản lý tập trung.