WS-C3560X-24T-S
Đăng ngày 23-09-2015 Lúc 01:18'- 2234 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc
Các thông tin chính của thiết bị mạng Cisco WS-C3560X-24T-S:

  Layer 3 switch.
Port 24 Ethernet 10/100/1000 Ethernet Ports
IOS IP Base software
Switching Fabric 160 Gbps
Flash memory 64 MB
Memory DRAM 256MB
Max VLANs 1005
VLAN IDs 4000
Forwarding Rate 65.5 mpps